Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

Ke holoki ʻa e vai mo e ʻuhila aki ʻe 15%

Fakakaukauʻi mo e tukuhau, pea taʻofi hono pāʻusiʻi e ʻū meʻalele puleʻanga

Posted on Monday 22nd of September 2014 09:10:30 AM

Ko fē timi ʻa ʻIsileli Pulu naʻe tupu ai ʻene motu mo ʻAkilisi Pohiva?

ʻOku fifili ʻa e kakai pē ko fē ai pē timi Fale Alea ʻa ʻIsileli Pulu

Posted on Monday 22nd of September 2014 09:01:20 AM

Kaihaʻasi e meʻalele ko e ʻeke moʻua ʻo iku moʻua ai

Naʻe tauteaʻi ʻe Fakamaau Polisi Peni Maʻu

Posted on Monday 22nd of September 2014 09:00:08 AM

Ke fakamavaheʻi ʻa e Toutai mei he Ngoue

Hiki hake ʻa e mahuʻinga ʻo e ngoue, touta, folau ʻeveʻev mo e ngāue fakameaʻa

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:58:33 AM

Fiemaʻu ʻa e Melino mo e ʻOfa Fai e loto ʻo e kakai: Palesiteni Semisi Fonua

Naʻe fakamanatu ʻe he Palesiteni Siasi Tonga Tauʻatāina

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:57:07 AM

Ke tau tuʻu hake ʻo lotu!

Ko e ʻuhi ʻoku vave pē ʻa e fili ʻi Nōvema

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:56:01 AM

The binding constitutional reforms that will benefit Tonga and her people

The wheel of change is in the wind and the constitutional reforms of 2010

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:54:43 AM

ʻOua ʻe fakamanamana

Kātaki ʻetita kapau ʻoku ʻiai ha faingamālie pea paaki atu muʻa ʻeku tokoni

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:53:37 AM

Tangane Māteni Tapueluelu

Mālō Māteni siʻo tali lelei e fakatangi atu ʻa e kakai ke ke hoko koe toko taha ʻa e Paati PTOA

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:52:14 AM

Ko e kau Mio Fakatupu ʻita ko e tangi kākā mai pē ka tau sio atu pē

Lau hifo he pepa ki he pehē ʻe Semisi Tapueluelu

Posted on Monday 22nd of September 2014 08:50:51 AM