Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

"Kuo mau hoko ko ha tangata'i fonua Tonga mo'oni he 'aho ni"-Sikulu Mafi

Ko e fakahaa ia 'e he Sea 'o e Komiti faka-kolo 'o Patangata, Sikulu Mafi

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:17:47 AM

Ongoongo mei he Fakamaau'anga

Fakamaau'anga

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:16:15 AM

Fu'u totu'a 'ene fakahoko e me'a ko e kaiha'a

Na'e tu'utu'uni 'a Folau Lokotui 'i he Fakamaau'anga Fasi he 'aho Falaite kuo'osi ke tautea

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:14:18 AM

Ha'unga 'a e kau faiako ki he'enau Minisitaa

Na'e fakafiefia ki he kau faiako

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:12:34 AM

'A'ahi Palemia ki he tu'unga faka'ofa 'api lautohi pule'anga Houma mo Leimatu'a, Huanoa e ngaahi 'Apiako kehe 'e ni'ihi

Fakatatau ki he siotonu 'a e Kele'a 'i he ongo 'api lautohi ko 'eni

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:11:46 AM

Langa pea fakaola fosoa Talihau fakaofi $1 miliona 'a e pule'anga, fe'unga pe $2 kilu tupu

Ko e taha ia fakamatala kuo tuku mai mei he 'Eiki Minisita

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:10:15 AM

Talitali fiefia 'e he Vahefonua Vava'u 'a e Palemia 'o Tonga-Hon. 'Akilisi Pohiva

KO e taha 'eni ha talitali mafana ne fakahoko 'e he kainga 'o e Vahefonua Vava'u

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:08:23 AM

Fiema'u e Fakamaau Totonu ke fakahoko pea hamai na'e fakahoko Justice to be done and to be seen to be done!

'I he uike ni 'oku ou fie lave ai ki he kaveinga 'o 'olunga

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:06:59 AM

Folofola e Kuini Pilitania ke pukepuke 'a e tui mahu'inga 'o e Komoniueli. 'Aia ko e ha ia?

'Oku 'iai ha me'a ke tau tokanga 'aupito ki ai pea 'e tautonu eni ki he kau taki fakapolitikale

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:05:07 AM

'Oku 'e fe 'a e 'Otua he Tomai 'a e Faingata'a?

Dr Rev Ma'afu Palu

Posted on Thursday 26th of March 2015 10:03:18 AM