Foaki Siaina me'angaue 'e tokoni ke tau'i 'a e feliuliuaki 'a e 'ea

Kuo ta'imalie 'a e Pule'anga mei he tokoni kuo tapa mai mei he Pule'anga Fakalepapulika 'o e kakai 'o Siaina

Posted on Monday 5th of October 2015 09:28:21 AM

Fakataka e fanga pulu he lotokolo 'o Vava'u

Kuo faka'au ke toe fakatu'utamaki ange 'a e 'ahia 'e he fanga pulu

Posted on Monday 5th of October 2015 09:27:09 AM

Tu'ukimu'a GPS Angaha fe'auhi solopani 'a 'Eua

Ko e hoko 'a e Lautohi Pule'anga 'o Angaha ko e tu'ukimu'a ia 'a e fe'auhi fakalukufua

Posted on Monday 5th of October 2015 09:26:15 AM

Mateuteu mo e timi 'a e kau tai 'Ene 'Afio ki he World Cup

Neongo 'oku tukutaha 'a e tokanga 'a e fonua ki he feinga 'a e 'Ikale Tahi 'i Pilitania

Posted on Monday 5th of October 2015 09:25:11 AM

Tafia halapule'anga pea ngoto mo e ngaahi vaka 'i Vava'u

Na'e hoko 'a e 'uha lahi ne too ki he Vahefonua Vava'u kene maumau'i ai 'a e ngaahi halapule'anga 'o Vava'u

Posted on Monday 5th of October 2015 09:24:01 AM

Fakasio e taha kae unu luva e taha

Na'e tautea 'a Sione 'Otutoa mo 'Akilisi Langi 'o Kolofo'ou

Posted on Monday 5th of October 2015 09:22:51 AM

Hao tama faka'uli he kaiha'a fakamalohi 'o Fengsheng Bei, Ne ta 'o li Veitonga pea tutu me'alele 'i Folaha

Na'e hoko atu he 'aho Pulelulu 16 'o e mahina ni 'a ia ko e uike kuo 'osi 'i he Fakamaau'anga Lahi

Posted on Monday 5th of October 2015 09:22:02 AM

Hao Dennis Ma'afu he ma'u mo e faito'okonatapu ('Aisi), Kehekehe fakamo'oni kau polisi

Na'e tukuange 'i he pongipongi Tusite kuo 'osi 'a Dennis Ma'afu 'o Mataika

Posted on Monday 5th of October 2015 09:19:35 AM

Hoko Tui kehekehe ko e fakafe'atungia ki he Melino

Lau 'Etita

Posted on Monday 5th of October 2015 09:17:56 AM

Ko e palopalema he langa fonua 'i he lolotonga ni

Ke Hoko Mai Ho Pule'anga

Posted on Monday 5th of October 2015 09:16:46 AM