Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

Fehu'ia ngaue 'a Dave pea mo George 'i he Tonga Forest Limited

Kuo mama mai ha fakamatala falala'anga ki he Kele'a 'o tukuaki'i ai 'a e Sea 'o Poate 'i he Tonga Forest

Posted on Monday 16th of February 2015 08:29:45 AM

Tukuaki 'o e ngaahi Poate Pule'anga popo'uli ngaue

'Oku 'ikai pe ke maholoholo 'a e mama mai ki he Kele'a

Posted on Monday 16th of February 2015 08:28:08 AM

Lohiaki'i Potungaue Ako maaka tamaiki sivi

Kuo ma'u 'e he Kele'a 'a e fakamatala falala'anga fekau'aki mo e sivi 'a e Potungaue Ako

Posted on Monday 16th of February 2015 08:26:51 AM

Tukuange 'a Maka Latu ki he tukuaki'i tamate tangata

Kei fakatatali e ngaahi hopo tamate 'e ni'ihi

Posted on Monday 16th of February 2015 08:25:32 AM

Kole ke holoki e Tute 'aki 'a e tohi mei he 'Ofisakolo Feletoa

Ta ko e tohi peia na'a ne fa'u 'o fakamo'oni'i ai hingoa 'o e 'Ofisakolo

Posted on Monday 16th of February 2015 08:24:08 AM

Ha 'oku 'ikai ke fai ai ha ngaue kia Lavulavu mo e Poate Taulanga?

'Oku ou fakatulou atu kau taki 'etau tokanga ki he ngaahi 'isiu 'oku talanga'i 'i he fonua

Posted on Monday 16th of February 2015 08:22:26 AM

Pau ke lototo'a mo lotoma'u e kau minisitaa

Kuo pau ke lototo'a 'a e kau minisita 'o e Kapineti

Posted on Monday 16th of February 2015 08:21:02 AM

Kau memipa tukuaki'i maumau'i lao fili

Fakamolemole ka ke vakai'i ange mu'a pe 'e lava ke hao atu 'a e fakakaukau ni 'i he pepa

Posted on Monday 16th of February 2015 08:19:57 AM

Tui tevolo mo e tui kia Sisu Toetu'u

Rev Dr Ma'afu Palu

Posted on Monday 16th of February 2015 08:18:49 AM

Taulama 'o e 'Aho

Na'e no'o 'i he uafu Kuini Salote mo e uafu Vuna ha fu'u vaka meili 'e 2

Posted on Monday 16th of February 2015 08:17:56 AM