Fakakalauni Miss Loumaile Lodge, Laura Lauti ko e Miss Heilala 2016

Laura Lauti

Posted on Monday 25th of July 2016 08:23:54 AM

Tapou Pilinisi Kalauni ki he fakataha'anga POCC ke pikitai ki he faa'i kavei-koula

Pilinisi Kalauni, Tupouto'a 'Ulukalala

Posted on Monday 25th of July 2016 08:23:01 AM

Ma'u vahenga malolo hili ta'u 42 'ene ngaue mateaki ki he Tu'i mo e fonua

Salote Tonga

Posted on Monday 25th of July 2016 08:21:42 AM

Fakamana'i ha finemui ke angahala mo ha taha kehe ka 'ikai te ne tamate'i

Hopo

Posted on Monday 25th of July 2016 08:20:43 AM

Tukuaki'i ma'u pa'anga founga kakaa

Hopo

Posted on Monday 25th of July 2016 08:19:58 AM

Helepelu'i ha matapule 'Esia ko 'ene 'alu 'o 'eke mo'ua

Hopo

Posted on Monday 25th of July 2016 08:19:18 AM

Lelei mo e Kovi 'o e Fili Si'i ne toki 'Osi

Lau 'Etita

Posted on Monday 25th of July 2016 08:18:27 AM

Fokotu'u Paati Republican, Hoko "Pono" ko e Palopalema ki he Mo'ui Lelei

Ke Hoko Mai Ho Pule'anga

Posted on Monday 25th of July 2016 08:17:47 AM

Fakatonuhia fefe?

'Ifalemi Kafu Mone

Posted on Monday 25th of July 2016 08:16:43 AM

Tevita Mo Saula

Soileti Finau

Posted on Monday 25th of July 2016 08:16:02 AM