Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

Fiema'u ke fakamanava'i e lao ki hono fakaako'i 'a e fanau iiki-Minisita Ako, 'Akilisi Pohiva

'I he faka'eke'eke 'a e Kele'a ko e 'Eiki Minisita Ako

Posted on Monday 29th of June 2015 11:29:44 AM

Tokoni $55.4 miliona 'a Siapani ke langa e uafu fakalotofonua

Na'e fakamo'oni 'a e 'Eiki Palemia 'o Tonga, Samuela 'Akilisi Pohiva

Posted on Monday 29th of June 2015 11:28:25 AM

Mita Vai loi 'a e Poate Vai, Ko hai 'oku ne totongi e mole 'a e vai

Poate Vai

Posted on Monday 29th of June 2015 11:27:10 AM

Monomono 'e he kau Tau 'ene 'Afio 'e fosoa 'i Touliki

Na'e monomono mo sima 'e he kau tau 'ene 'Afio 'a e fosoa 'o e konga tahi 'i Touliki

Posted on Monday 29th of June 2015 11:26:17 AM

Siofi 'a e ngaahi tu'utu'uni ngaue 'a e pasifiki fekau'aki mo e fetu'utaki fakatekinolosia

Na'e fakahoko mai ki Tonga ni 'a e fakataha hono 8

Posted on Monday 29th of June 2015 11:24:53 AM

Toloi hopo kae kumi ha loea 'a Sione 'Afa Teisina

Hopo 'a 'Afa Teisina

Posted on Monday 29th of June 2015 11:23:23 AM

Ifo e Ifi Maliuana ka ko e ma'u pe 'o tautea

Hopo

Posted on Monday 29th of June 2015 11:21:44 AM

'Ata totonu hono fao'i 'o e CEDAW

Ko e konga eni hono ua 'eku fakamatala fekau'aki mo e 'uhinga 'oku 'ikai ai ke u tui ki he CEDAW

Posted on Monday 29th of June 2015 11:20:49 AM

Tonu 'etau fakava'e fakapolitikale katau makape

Na'a ku lave 'i he uike kuo 'osi ki he taimi 'e toe lolomi pe kitautolu 'e he Temokalati

Posted on Monday 29th of June 2015 11:19:11 AM

Fakaongo Telinga ki he Tangi 'a si'i Masiva (Palovepi 21:13)

Rev Dr Ma'afu Palu

Posted on Monday 29th of June 2015 11:18:06 AM