Fakafoki 'aki e ngaahi 'ata e manatu ki he vahe Tohoku 'i Siapani hili hono maumau'i 'e he mofuike 'o e 2011

'Oku te'eki ke ngalo atu 'i he kakai 'o Siapani 'a e fakatamaki lahi taha kuo nau fe'ao mai mo ia

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:11:11 AM

Lavengamonuu ha ki'i famili Tonga ne mole e 'amanaki ka kuo ma'u 'enau pepa nofo fonua

Kuo lavengamonuu ha ki'i famili Tonga ne mole pea siva 'a 'enau 'amanaki

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:09:34 AM

Tautea ngaue popula ki he alakovi mo e angahala'i ha ki'i tamasi'i

Kuo tautea ha matapule ko Talaiasi Vailea ke ngaue popula ta'u 3 'i he Fakamaau'anga Fasi

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:08:04 AM

Kuopau ke tau'ataina fakatatau ki he lao 'o e fonua 'i ho 'api nofo'anga

Na'e tautea $500 'a Harris Isbell Satini 'o Vainii

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:06:56 AM

Mahu''inga ke 'ilo 'ehe Tongaa 'a e ola e hopo kelekele 'i eh va 'o e tanagata Siaina mo e tangata Tonga

Ko e kelekele ko e taha ia he koloa mahu'inga 'a e Tongaa

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:05:26 AM

Fakatokanga kau polisi ki he ngaue fakakulupu 'a e kau kaiha'a

Na'e fakahoko ha feingangaue makehe 'a e kau polisi

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:03:58 AM

'Alu ko e kai falekai tuku ia kae lele mo e telefoni to'oto'o

Na'e ha 'i he fakamaau'anga Fasi he 'aho Falaite kuo 'osi 'a Rodney Toki 'o Fangaloto

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:02:32 AM

Fokotu'u To'utupu fakakolo 'o 'Anana-Bay 'o Manumataongo

Na'e ngaue eni 'a e to'utupu 'a 'Anana 'oku ui ko e Bay 'o Manumataongo

Posted on Tuesday 1st of September 2015 08:01:00 AM

'Ilonga he matapaa teke 'o e 'api na'e fakahoko ai e kaifa'a hono faka'ilonga nima

Na'e tautea ngaue popula mahina 18 'a Suli Fineanganofo 'o Kolomotu'a 'e Fakamaau, Feleti Tuita

Posted on Tuesday 1st of September 2015 07:59:24 AM

Hopoki 'a e ako ma'ae kakai tangata ki hono "Ta'ofi 'o e fakamamahi'i e kakai fefine mo e fanau fefine 'i he founga taki liliu"

Na'e hopoki 'e he Talafekau lahi 'o 'Aositelelia 'i Tonga ni, Mr. Brett Adam

Posted on Tuesday 1st of September 2015 07:57:35 AM