Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

'Aho ta'u koula: Siliva 'o Tumu'akifonua

Na'e fakahoko 'i he 'ho tolu 'o Novema 'a e polokalama fakalangilangi ki he kau toulekeleka

Posted on Monday 17th of November 2014 10:56:11 AM

Ta mo e fakalavea 'i tahi

Na'e ha 'i he Fakamaau'anga Polisi 'i Fasi he 'aho Tusite 4 Novema

Posted on Monday 17th of November 2014 10:53:24 AM

Faiva fakafonua 'a e ngaahi lautohi Pule'anga vahe kolo 2014

Na'e fakahoko 'a e ngaahi faiva fakafonua 'a e ngaahi lautohi pule'anga vahe kolo 'i he pa'ake Teufaiva

Posted on Monday 17th of November 2014 10:40:10 AM

Fakautuutu lahi kemipeini tufa koloa he ofi fili Fale Alea 'i he ongo Niua

Kuo ofi fili Fale Alea ki Nōvema 27 pea fakautuutu ai pē ke toe lahiange tufa

Posted on Monday 17th of November 2014 10:37:46 AM

Mīsini Tatau loloniu Toʻutupu Niuatoputapu

Naʻe lava lelei hono fokotuʻu ʻa e mīsini tatau loloniu ʻa e toʻutupu ʻa Niuatoputapu

Posted on Monday 17th of November 2014 10:35:37 AM

Mou tokanga kakai ki he kau politiki maanumanu

ʻOku ʻiai ha kulupu lalahi ʻe ua ʻoku ʻasi mai mei he kau kanititeiti ʻe 106

Posted on Monday 17th of November 2014 10:32:33 AM

Moʻoni nai, vili taʻeʻunua pē PM ke maʻu paasipooti Tonga kau pisinisi Hong Kong?

Ko e ongoongo fakaloloma ia kuo paasi mai ki he Keleʻa

Posted on Monday 17th of November 2014 10:30:44 AM

The 'Royal Family feud' that has gone 'viral'

Tonga needs firm leadership to help the people

Posted on Monday 17th of November 2014 10:16:14 AM

Tau Lotu Fakataha

ʻOku ngali faʻa fakafepaki ʻe ku ʻū ʻatikolo ki he Lotu ko hono ʻuhinga

Posted on Monday 17th of November 2014 10:12:27 AM

Valoki ʻEiki e kakai ne kumi ia ko e kai maa kae ʻikai ko e mana naʻa ne fakahoko

ʻOku ʻi ai e fifili mo e fakakaukau ʻi ha niʻihi neongo kuo ʻosi maau ha tokolahi

Posted on Monday 17th of November 2014 10:10:49 AM