Mahu'inga ke tauhi e Lea tu'ufonua, 'a ia 'oku tauhi ai 'a e ngaahi 'ilo motu'a

Ko e taumu'a ma'ongoonga foki ia 'a e feinga 'oku fakahoko 'e he va'a 'o e Potungaue Ako

Posted on Monday 30th of November 2015 09:25:59 AM

Faka'ilo matapule ta'u 20 mei Pili ki he tohotoho 'i Fangaloto

Kuo puke 'e he kau polisi ha matapule ta'u 20

Posted on Monday 30th of November 2015 09:02:57 AM

Fiu Fakamaau fakakaukau'i ha tautea ke lava 'o langa'i hake mo'ui 'a Petuliki 'Unga

Ko e talu e halaia 'a Petuliki 'Unga 'o Tongata'eapa he ta'u ni 'i he fakamaau'anga lahi mo hono toloi tu'o tolu

Posted on Monday 30th of November 2015 09:02:00 AM

Fakailifia to'onga alakovi 'a e kau Siaina he fanau iiki, Tonu ke fakakaukau'i hono tipota'i e kau faihia pea kaniseli mo e paasipooti

Na'e ha 'i he Fakamaau'anga Fasi he 'aho Pulelulu kuo 'osi ha matapule Siaina ko Jin Lin

Posted on Monday 30th of November 2015 09:00:43 AM

Tautea anga'ofa fakamaau'anga lolotonga 'ene ngaue popula

Na'e tautea 'e he Fakamaau Polisi Pule Salesi Mafi 'i he Fakamaau'anga Nuku'alofa 'a Sisi Pale

Posted on Monday 30th of November 2015 08:59:02 AM

Halaia Polisi ki he tuki ha konaa 'o motu e nifo

Na'e tu'utu'uni 'a Fakamaau Feleti Tuita he 'aho Tusite kuo 'osi ke halaia 'a Fatai Malupo 'o Houmakelikao

Posted on Monday 30th of November 2015 08:57:52 AM

Ke fili 'e 'Akilisi ha timi makehe ke fakatotolo'i e Paasipooti

Lau 'Etita

Posted on Monday 30th of November 2015 08:56:44 AM

Ko 'Aisake Eke 'a e Siutasi he loto'i Pule'anga!, 'Uhinga totonu 'o e "Fue Lango kae Folo Kameli"

Ke Hoko Mai Ho Pule'anga

Posted on Monday 30th of November 2015 08:55:38 AM

Tukunoa'i nai e Konisitutone 'e he Kau Paipa e Potungaue Ako?

Kauhenga Fusi Kata

Posted on Monday 30th of November 2015 08:54:21 AM

Loto'i sauni e kau Nopele

Solomone Palu

Posted on Monday 30th of November 2015 08:53:09 AM