Uesia 'a e 'Ahanga 'i Ha'apai, 'Osi kumi pule'anga founga ke fakalelei'i 'aki

Palopalema 'Ahanga

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:17:12 AM

Poupou 'a Nu'usila ki he Kalitasi Tonga ke fakalelei'i palopalema fekau'aki mo e ma'u 'anga vai

'Oku ofi 'i he kakai 'e toko 4,000 tupu mei he ngaahi kolo 'e 6 'i he vahe Hihifo

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:16:12 AM

Kau ikuna fe'auhi faita 'a e va'a Konisiuma ke faka'ai'ai e ma'u me'atokoni fakatupu mo'ui lelei

Va'a Konisiuma

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:14:48 AM

Totonu ke fakahu Lao ki he Fili Fakapaati- Latu Malolo

Ko e taha 'eni 'i he ngaahi kaveinga mahu'inga 'oku totonu ke fai ha sio ki ai 'a e Fale Alea

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:13:54 AM

'I Tonga ni timi faito'o ki he fanga monumanu mei he SPAW

SPAW

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:12:52 AM

Vahevahe 'o e pa'anga vahenga Tongatapu 4

Tongatapu 4

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:11:57 AM

'A'ahi mai Manuao USS Spruance DDG111 ki Tonga

Ko e taha eni 'a e ngaahi vaka tau (manuao) 'iloa 'a 'Amelika

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:11:05 AM

To atu pea fakalanulanu kau faiva mei he kolisi BYU, 'i Utah

Na'e makehe pea fakaholomamata ki he fu'u laui ngeau 'a e kau fakaafe

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:10:00 AM

'Ikai ha faikehekehe he hia maumau lao mo e hia fakamamahi 'i 'api

Ko e fakaha eni 'e Tupou Lanumata mei he Senita Tokangaekina 'a e kakai fefine mo e longa'i fanau pe WCCC

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:08:59 AM

Hokohoko atu faitau 'a e 'Eiki Palemia, Hon. Pohiva ki hono fakatau'ataina'i kakai 'o West Papua

Na'e me'a atu 'a e 'Eiki Palemia 'o Tonga, Hon. Samuela 'Akilisi Pohiva

Posted on Monday 23rd of May 2016 09:07:38 AM