Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

Hoko 'enau konaa ke ma'u ai e seniti 'a e pule'anga

'I he 'aho Monite ko hono 12 'o Sanuali, na'e kamata ai 'a e ngaahi fakamaau'anga 'i Nuku'alofa

Posted on Monday 26th of January 2015 08:35:10 AM

'Asi 'i Tongatapu mo 'Eua lanu toto-Palolo 'a e tahi

'I he Tusite kuo 'osi na'e kamata ke ha ai 'a e lanu toto 'a e tahi pe palolo 'i he ngaahi 'elia kehekehe 'o Tongatapu

Posted on Monday 26th of January 2015 08:33:27 AM

Mamahi pasese 'i he Kautaha Vakapuna Air Nu'usila

Na'e fakaha lotomamahi 'e Toakase Fine ki he Kele'a 'a 'ene mamahi 'i he Kautaha Vakapuna Air Nu'usila

Posted on Monday 26th of January 2015 08:31:33 AM

Kei mole lau miliona mei he tukuhau: Minisita, Lavemaau

'Oku 'i he lau miliona 'a e tukuhau 'oku 'ikai lava 'o tanaki, koe'uhi ko e 'ikai ke tauhi ha lekooti 'o e takatau

Posted on Monday 26th of January 2015 08:29:15 AM

Faaitaha kae nga'unu oma e pule'anga ka 'ikai pea 'oua 'e hanu ka mau ta'aki atu e me'a 'oku hoko

'Oku ou fie vahevahe 'i he uike ni fekau'aki mo e fakakaukau 'o e Faaitaha kae nga'unu oma e pule'anga ki ha ola

Posted on Monday 26th of January 2015 08:27:36 AM

Ke fili 'e he kakai e Palemia (Ko e palopalema 'o e fili Palemia Lolotonga)

'Oku ou fokotu'u atu ke tau liliu mu'a 'a e Konisitutone ke fili 'e he kakai 'a e Palemia

Posted on Monday 26th of January 2015 08:25:01 AM

PM 'Akilisi Pohiva wants a strong Cabinet to lead the country out of depression

In any change of government, the new Ministers are anxious to find some information about their respective Ministries

Posted on Monday 26th of January 2015 08:22:12 AM

Fiema'u Kapineti ke faaitaha ko e kei felekeu e ngaahi potungaue

'Oku faka'amu 'a e Palemia, Samiuela 'Akilisi Pohiva, 'a e tukupa 'a e ngaahi kupu kotoa 'o e pule'anga mo e kau ngaue

Posted on Monday 26th of January 2015 08:18:58 AM

Lo'au mo Kae ko e ongo tufunga fonua na'a na fokotu'utu'u e kalatua 'o Tonga 'i he 'ulungaanga fakatemenioo!!

Ko 'ene langa'i mai pe 'e he tokotaha fai fananga, "Ko 'eku fananga", tali atu kau fanongo, "'Isa!"

Posted on Monday 26th of January 2015 08:08:29 AM

Ke fai 'e he Tu'i ha me'a lahi

'Oku ki'i tomui 'a e tohi ni ka 'oku ou tui kei taimi pe ke fai ha fakamalo ki he tu'u malohi

Posted on Monday 26th of January 2015 07:59:26 AM