'Ohovale he founga fua 'o e sipi kapakapa 'i he falekoloa 'Esia

Kuo a'u mai ki he Kele'a ha fakamatala ha matapule ka 'oku 'ikai ke loto ke tuku atu hono hingoa

Posted on Monday 8th of February 2016 08:52:45 AM

Foaki Matani 'Eukaliti Sikolasipi 25, Fe'unga mo e $5540

Na'e lava mai 'a Matani 'Eukalaiti mei Nu'usila ke foaki atu 'ene sikolasipi ako 'e 25

Posted on Monday 8th of February 2016 08:51:37 AM

Fika 'uluaki 'a Tonga he fonua sisino, ma'olunga mo e 'avalisi ke mo'ua he mahaki 'ikai pipihi-NCDs

Kuo hoko 'a e kaveinga ni ko e fakama'unga'anga eni 'oku talanoa ai 'a e tokolahi he 'aho ni

Posted on Monday 8th of February 2016 08:50:25 AM

'Ilo'i kato he kanita totongi 'uhila to'o 'o ngaue'aki pa'anga 'i loto ke kumi kato naunau

Kuo kamata pe Fakamaau'anga mo e ngaahi me'a malie 'i Nuku'alofa

Posted on Monday 8th of February 2016 08:47:43 AM

'Ohofi'aki 'e he Sotia e toki ha 'Ofisa Polisi

Na'e tali halaia 'a Peni Tokoma'ata 'o Afaa

Posted on Monday 8th of February 2016 08:47:11 AM

A'u kee fakaako ki he ngaahi kolo, Pekia 'a Lipine Fakatene ko e olatamaki e kee?

Na'e ha 'i he Fakamaau'anga 'o e vahe Hahake

Posted on Monday 8th of February 2016 08:46:11 AM

Tautapa fa'ee ki he Fakamaau ke malu'i ia mei hono foha

Ko e taha ha hopo matu'aki fakaloloma 'i he Fakamaau'anga Polisi 'i Mu'a he 'aho Pulelulu 20 'o Sanuali

Posted on Monday 8th of February 2016 08:45:06 AM

Hange ha kili'i Siaine 'etau Lao Paasipooti, Ha 'uhinga na'e fatu pehe'i ai?

Lau 'Etita

Posted on Monday 8th of February 2016 08:43:54 AM

Ke fakakakato 'a e liliu fakatemokalati

Ke Hoko Mai Ho Pule'anga

Posted on Monday 8th of February 2016 08:42:41 AM

Fakafoki he 'oku 'ikai tomui

Talaiasi Nau

Posted on Monday 8th of February 2016 08:41:56 AM