Paati Fakatemokalati 'a e 'Otu Motu Anga'ofa
  • Akilisi Pohiva

   'Akilisi Pohiva -Tongatapu 1

  • Semisi Sika

   | Semisi Sika -Tongatapu 2

  • Simote Vea

   | Simote Vea -Tongatapu 3

  • Semisi Fakahau

   | Semisi Fakahau -Tongatapu 8

  • Pohiva Tu'i'onetoa

   | Pohiva Tu'i'onetoa -Tongatapu 10

  • Tevita Lavemaau

   | Tevita Lavemaau -'Eua 11

  • 'Aisake Eke

   | 'Aisake Eke -Tongatapu 5

  • Salesi Fotu

   | Salesi Fotu -Tongatapu 6

  • Sipola Halafihi

   | Sipola Halafihi -Tongatapu 7

  • Moale Finau

   | Mo'ale Finau -Ha'apai 12

  • Veivosa Taka

   | Veivosa Taka -Ha'apai 13

  • Latu Malolo

   | Latu Malolo -Vava'u 14

  • Anisi Bloomfield

   | Anisi Bloomfield -Vava'u 15

  • Ipeni Siale

   | 'Ipeni Siale -Vava'u 16

  • Peauafi Haukinima

   | Peauafi Haukinima -Niua 17

.

‘Oku ‘ikai ha lao te ne ha’iha’i ha Fakafofonga Fale Alea ki ha Paati ke tu’u ma’u ai. Ko e ngaahi femahino’aki fakapepa kotoa pē ‘oku tau fai, ko e tu’u pē ia ‘a e laá mo e poupou. Ngata pē ‘i he loto’i mateaki’i fonuá mo e mamahi’i ‘o e kaveingá mo e misioná te ne fakama’u e loto ‘o e kau mēmipá ki he siate fai folau kuo fai ki ai ‘etau tukupaá.paati fakatemokalati

Tangi ke tanu e hala ki ʻUtu Laʻaina

Naʻe lava mai e kanititeiti ko ʻIpeni Siale mei Vavaʻu

Posted on Monday 18th of August 2014 08:48:39 AM

Fuʻu Mamafa e Sivi Polokalama ʻa e A3Z

Naʻe fakahā ʻe Moʻale Fīnau, Fakafofonga Fale Alea ʻo Haʻapai 12

Posted on Monday 18th of August 2014 08:47:49 AM

Toʻo e laiseni fakatau kava ko e fakatau tuʻa taimi

Lahi maumauʻi kau ʻEsia e fakatau kava tuʻ ataimi

Posted on Monday 18th of August 2014 08:46:59 AM

Kumi ā ha fetongi ʻo ʻIsileli Pulu pea mo Falisi Tupou

ʻOku tā mo laka pē taimi ki muʻa pea koeʻuhi ko e fili fakaʻosi pē eni ʻa e taki e Paati

Posted on Monday 18th of August 2014 08:44:33 AM

Ko e Ako ʻa e Solovaʻanga ʻo e Masiva

Penisimani ʻEpenisa Fifita

Posted on Monday 18th of August 2014 08:43:16 AM

Kemipeiniʻaki ʻa e paʻanga fakavāhenga ongo Niua

Fakamatala Paʻanga Fakavāhenga ongo Niua moe Paʻanga Sunami

Posted on Monday 18th of August 2014 08:42:34 AM

Hā e kau fakaʻiloa he mate tamaki ʻi Afaa he Fakamaauʻanga Polisi

Naʻe hā he pongipongi Pulelulu 6 ʻo ʻAokosi he Fakamaauʻanga Polisi ʻi Muʻa

Posted on Monday 18th of August 2014 08:40:08 AM

Mahuʻinga tauʻatāina ngaahi meʻasivi puleʻanga, pea ʻoua ʻe faingofua hono tuli kinautolu

Koeʻuhi ko e ngaahi tipeiti ʻi he Fale Alea kau ki he lao Komisoni Fakafepakiʻi ʻo e Faihala

Posted on Monday 18th of August 2014 08:38:09 AM

Toʻo Fili Fakavahe Iiki pea Fili ʻe he Kakai e Houʻeiki Nōpele: Fakaʻekeʻeke mo Salesi Fotu Kanititeiti Vāhenga Tongatapu 6

Fakamatala ange ki he puipuituʻa ho kiʻi fāmili

Posted on Monday 18th of August 2014 08:33:31 AM

Tautea $1000 ki he fakatau kava mālohi taʻelaiseni

Naʻe tautea ʻe Fakamaau Polisi, Peni Maʻu, he Fakamaauʻanga ʻi Fasi

Posted on Monday 18th of August 2014 08:29:51 AM