FOAKI KI HE CNMI $US36M KE TAU’I COVID – 19

Posted: 14-May-2020 10:27 AM

Health

NORTHERN MARIANAS (RNZ) – Kuo ma’u ‘e he Northern Marianas  ha me’a’ofa pa’anga $US36 miliona mei he Coronavirus Aid Relief and Economic Security pe koe CARES Act pea ‘oku nau palani ke ngaue’aki e vahe tolu ‘e taha ke fakatau’aki e ngaahi naunau sivi ‘o e Covid 19 pehe ki he ngaahi me’angaue malu’i fakataautaha.

‘Oku pehe mei he CNMI administration ko e $10 miliona ‘e tokoni ki he vahe ‘a e kau ngaue ‘oku nau ngaue ki he ngaahi me’a fakavavevave ‘i he Covid – 19.

Ko e $6.4 miliona ki he ngaahi ventilators, mohenga he Intensive Care, monitors, portable xrays, ultrasounds,infusion pumps and detection kits.

Ko e $6 miliona ‘e tuku ia ki he ngaahi fiema’u fakafaito’o.

Ko e toenga ‘o e pa’anga ‘e fai’aki hono langa ‘o e Medical Care and Treatment Site pea mo e ngaahi fakamole ‘e fiema’u ki ai hange ko e me’akai ki he kakai ‘e kolonitini, ngaahi fetu’utaki, fakamole ki ha vakapuna ‘e totongi ki ha fiema’u ‘o e ngaahi naunau mo e me’a faka’ofisi.

Ko e $2 trillion CARES Act na’e fakapaasi ia.

TOTONGI ‘A E FAITO’O COVID – 19 ‘E HE CARES ACT

‘I he vaha’a taimi ko eni, ko e fa’ahinga ‘oku nau puke mei he Covid-19 ‘i he CNMI ‘oku ‘ikai fiema’u ke nau hoha’a ki ha totongi honau ngaahi faito’o.

Pehe ‘e he Commonwealth Healthcare Corporation CEO, Esther Muna ko e CARES Act te ne fua ‘a e totongi ‘o e faito’o, pea kapau na’e ‘ikai ha CARES Act, ‘e kei malava pe ‘e he CHCC  ‘o tokoni’i e kau mahaki ‘oku talatala mai neongo ‘oku ‘ikai ha’anau malu’i mo’ui.

Ko e kau mahaki ‘oku ‘ikai totongi ,ko e fatongia pe ia ‘a e ngaahi falemahaki or health care, ‘oku ‘ikai fiema’u ke to e totongi. Ko e tokoni ko eni  ‘oku hoko pe ia ‘i he ngaahi feitu’u ‘oku ‘i ai ha kakai ‘oku ‘ikai ‘i ai ha’anau malu’i mo’ui pe ko e ‘ikai ma’u ha pa’anga ke totongi’aki ‘enau puke.

Description: northern marianas

Esther Muna

Views 75

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…