FOAKI KI HE CNMI $US36M KE TAU’I COVID – 19

Posted: 14-May-2020 10:27 AM

Health

NORTHERN MARIANAS (RNZ) – Kuo ma’u ‘e he Northern Marianas  ha me’a’ofa pa’anga $US36 miliona mei he Coronavirus Aid Relief and Economic Security pe koe CARES Act pea ‘oku nau palani ke ngaue’aki e vahe tolu ‘e taha ke fakatau’aki e ngaahi naunau sivi ‘o e Covid 19 pehe ki he ngaahi me’angaue malu’i fakataautaha.

‘Oku pehe mei he CNMI administration ko e $10 miliona ‘e tokoni ki he vahe ‘a e kau ngaue ‘oku nau ngaue ki he ngaahi me’a fakavavevave ‘i he Covid – 19.

Ko e $6.4 miliona ki he ngaahi ventilators, mohenga he Intensive Care, monitors, portable xrays, ultrasounds,infusion pumps and detection kits.

Ko e $6 miliona ‘e tuku ia ki he ngaahi fiema’u fakafaito’o.

Ko e toenga ‘o e pa’anga ‘e fai’aki hono langa ‘o e Medical Care and Treatment Site pea mo e ngaahi fakamole ‘e fiema’u ki ai hange ko e me’akai ki he kakai ‘e kolonitini, ngaahi fetu’utaki, fakamole ki ha vakapuna ‘e totongi ki ha fiema’u ‘o e ngaahi naunau mo e me’a faka’ofisi.

Ko e $2 trillion CARES Act na’e fakapaasi ia.

TOTONGI ‘A E FAITO’O COVID – 19 ‘E HE CARES ACT

‘I he vaha’a taimi ko eni, ko e fa’ahinga ‘oku nau puke mei he Covid-19 ‘i he CNMI ‘oku ‘ikai fiema’u ke nau hoha’a ki ha totongi honau ngaahi faito’o.

Pehe ‘e he Commonwealth Healthcare Corporation CEO, Esther Muna ko e CARES Act te ne fua ‘a e totongi ‘o e faito’o, pea kapau na’e ‘ikai ha CARES Act, ‘e kei malava pe ‘e he CHCC  ‘o tokoni’i e kau mahaki ‘oku talatala mai neongo ‘oku ‘ikai ha’anau malu’i mo’ui.

Ko e kau mahaki ‘oku ‘ikai totongi ,ko e fatongia pe ia ‘a e ngaahi falemahaki or health care, ‘oku ‘ikai fiema’u ke to e totongi. Ko e tokoni ko eni  ‘oku hoko pe ia ‘i he ngaahi feitu’u ‘oku ‘i ai ha kakai ‘oku ‘ikai ‘i ai ha’anau malu’i mo’ui pe ko e ‘ikai ma’u ha pa’anga ke totongi’aki ‘enau puke.

Description: northern marianas

Esther Muna

Views 730

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…