Toe Hoko Atu ‘Amelika Fakataputapu'i E Fefolau'aki He Kuo Fakalaka Kau Mate ‘i BRAZIL

Posted: 04-Jun-2020 11:42 AM

Health

WASHINGTON/BRASILIA (Reuters) – Na’e to e nga’unu kimu’a e White House ‘aki e ‘aho ‘e 2 ‘i he fakangatangata ko eni ‘o e fefolau’aki mei Brazil ki ‘Amelika he kuo fakalaka e kau mate ia ‘i he fonua ko eni mei South America  he kau mate faka’aho ‘i Amelika.

Description: BRASILIA

Pehe mei he fakamatala mei he White House kuo kamata e fakangatangata e fefolau’aki mei he Tusite 26 Me kae ‘ikai ko e 28 ‘o Me.

‘I he ‘aho ‘e 2 kimu’a atu na’e fakalaka ‘a Brazil he kau mate,’i Lusia ko e fika 2 ia ki ‘Amelika . Ko e fakangatangata eni ‘a ‘Amelika ki he kau muli ‘oku nau folau mai ki ‘Amelika kapau na’a nau ‘i Brazil ‘i he uike 2 kuo maliu atu.

Ko e kau mate ko eni ‘i Brazil ‘oku lipooti mai ‘i he houa 24 kuo maliu atu na’e tokolahi ‘aupito ia he kau mate ‘i Amelika , pea fakatatau ki he lau mei he Potungaue Mo’ui oku lesisita kau mate ‘i Brazil ki he toko 807 kae 520 ‘i ‘Amelika.

Ko e cases eni ‘e 374,898 ‘i Brazil ‘a ia ‘oku kei fakalaka pe ‘a ‘Amelika mo e toko 1637 miliona. Kuo a’u foki eni e kau mate ‘i ‘Amelika ki he toko 97,988, fakatatau ki he tanaki (tally) ‘a e Reuters, pea fakahoa ki Brazil ko e toko  23,473.

Na’e ‘ikai ‘omi ‘e he White House ha ‘uhinga ki hono fakahoko ‘o e fakangatangata ko eni ki he kau folau pea ‘ikai ha lau mei he US Department of Homeland Security, ‘a ia ‘oku nau tokanga’i e fefolau’aki.

Ko e fakangatangata ko eni ‘oku faka’ohovale ia ki he Palesiteni ‘o Brazil ,Jair Bolsonaro , ‘a ia ‘oku ne lolotonga muimui’i e ngaahi ngaue ‘a Donald Trump ‘i he tau’i ko eni e virus ‘aki e nofo fakavahavaha fakasosiale pea mo e ta’ofi e fakatau atu ‘o e faito’o kona tapu.

‘Oku ‘ikai ke fakamahu’inga’i ‘a e pehe ‘e Bolsaro ‘oku ‘osi fakahoko hona va fetu’utaki mo Trump pea kuo hoko ‘a Brazil ko ha fonua kaungaakau mo ‘Amelika, lau eni ‘a Creomar de Souza.

Na’e ‘osi feinga malohi ‘a Bolsaro ke ta’ota’ofi e mahaki pea ‘i he’ene kamakamata mai e ‘asi ‘a e mahaki na’e pehe pe ‘e Trump ‘e vave pe ‘ene mole atu.

Pehe mei he White House ko e fakangatangata ko eni e folau ‘oku tokoni ke fakapapau’i ‘oku ‘ikai fetuku mai ‘e he kau folau ha mahaki ki ‘Amelika ka ‘oku kehe pe ia mei he hu mai ‘a e fefakatau’aki.

Pehe ‘e he National Security Adviser ‘a Trump, Robert O’Brien, ‘oku ‘i ai pe ‘amanaki ko e fakangatangata ko eni ‘e fakataimi pe.

Views 1200

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…