Kele'a Voice 010520

Posted: 05-May-2020 12:23 PM

Politics

1. Kuo hoko 'a hono fakaha 'ae teu fokotu'u vakapuna 'ae pule'angaa kene vaetu'ua 'ae poupou 'ae kakai Tonga. Ka ke vakai kihe ongoongo 'oe 'aho ni kihe 'alunga moe 'uhinga totonu na'e mate ai vakapuna 'ae pule'angaa 'aee na'e ui koe Royal Tongan Airlines. 'E toe hoko nai ha me'a tatau pe 'ikai?
2. Fakaha 'e he CEO 'ae Potungaue Mo'ui 'a Tonga ko Dr. Siale 'Akau'ola 'oku te'eki ai ke taimi ke to'o 'ae fakataputapui 'oe kau'aa fonua 'o Tonga...vakai kihe 'uhinga
3. Ola 'oe ngaahi hopo mei he fakamaau'anga

Views 67

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…