Kele' News 050520

Posted: 07-May-2020 09:17 AM

Politics

1. Holo'aki 'e Tonga e tu'unga 'e 5 hono fakahokohoko e ngaahi fonua tau'ataina e ongoongo 'i mamani
2. Fakaangaanga ke ha e tokoni palemiaa he mahina ni he fakamaau'anga lahi he kaveinga fekau'aki moe pulu
3. 'Ikai mo'oni ngaahi tukuaki'i fekau'aki moe 'akapulu liiki.

Views 174

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…