Kele'a News 130520

Posted: 14-May-2020 10:02 AM

Politics

1. Fiema’u ke monomono e lao ki he me’atokonii – kae lava ‘o solova e palopalema hono hu atu e ngaahi koloa ta’efakalao ki he ngaahi tukui motu ‘I Tokelauu

2. Fakaha he ni’ihi e kau tanu halaa kuo mali e fakamatala e palemiaa – ‘e foaki pe e ngaahi faiangamalie ngaue ‘ae pule’angaa kiakinautolu ‘oku nau tui tatau moe pule’agaa moe me’a ‘oku lolotonga hokoo

3. Fakahaa ‘ehe Poate liiki ‘a mamani koe mafai ki he Liiki ‘oku ‘ihe ‘aofinima ia ‘oe ngaahi kalapu.

Views 275

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…