Kele'a News 140520

Posted: 20-May-2020 07:34 PM

Politics

1. 'Ikai tui e sea le'ole'o e kosilio sipoti 'a Tongaa ki he 'uhinga na'e tukuatu mei he Pule'anga ki hono fetukutuku e kosilio ki he malumalu e MIA
2. Takimu'a a Taumalolo mo Taukei'aho hono poupou'i e poate fo'ou e liiki
3. 'Ikai fu'u tokoni e 'ofa mei he pule'angaa ki he ngaahi pisinisi ne uesia mei he covid 19 mo haloti.

Views 97

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…