Kele'a News 200520

Posted: 20-May-2020 07:39 PM

Politics

1. FILI 'A LORD TU'I'AFITU KOE SEA E KOMITI KAKATO
2. FAKAHA HE PALESITENI E TNRL MOE SEA E KOMITI TONGA MA'A TONGA 'IKAI HA KAUNGA E PULE'ANGA KI HE TU'UTU'UNI E IRL
3. FEPAKIPAKI E FAKAMATALA E PULE'ANGAA MO 'ENE PATISETI

'Oku 'iai moe ngaahi talanoa kehe.

Views 341

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…