Kele'a Voice News 29/05/20

Posted: 04-Jun-2020 11:06 AM

Politics

1. Fehu'ia pe koe ha kuo fepakipaki pehe ai e fakamatala Patiseti moe 'Esitimeti 'ae Minisita Pa'anga
2. 'Ikai ke fiemalie 'ae kakai 'o e fonua ki hono fakamu'omu'a 'ae poloseki tanu halaa 'ihe fiema'u vivili 'ae kakai 'oe fonua 'ihe taimi ni
3. Fakaha 'ehe 'Amipasitoa Siaina i Tonga Cao Xiolin, 'oku laka hake he toko 100 'ae kau Siaina Tonga 'oku nau stuck 'i Siaina ka 'oku nau faka'amu ke nau foki ki Tonga pea 'oku 'iai mo e kau Siaina 'oku nau stuck 'i Tonga ka 'oku nau fiema'u ke nau foki ki Siaina ka koe 'ikai 'ataa 'ae fefolau'aki

Views 155