Kele'a Voice News 29/05/20

Posted: 04-Jun-2020 11:06 AM

Politics

1. Fehu'ia pe koe ha kuo fepakipaki pehe ai e fakamatala Patiseti moe 'Esitimeti 'ae Minisita Pa'anga
2. 'Ikai ke fiemalie 'ae kakai 'o e fonua ki hono fakamu'omu'a 'ae poloseki tanu halaa 'ihe fiema'u vivili 'ae kakai 'oe fonua 'ihe taimi ni
3. Fakaha 'ehe 'Amipasitoa Siaina i Tonga Cao Xiolin, 'oku laka hake he toko 100 'ae kau Siaina Tonga 'oku nau stuck 'i Siaina ka 'oku nau faka'amu ke nau foki ki Tonga pea 'oku 'iai mo e kau Siaina 'oku nau stuck 'i Tonga ka 'oku nau fiema'u ke nau foki ki Siaina ka koe 'ikai 'ataa 'ae fefolau'aki

Views 649

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…