Tohi Tangi ‘a e kakai kihe Sea ‘o e Fale Alea

Posted: 22-Jun-2020 02:04 PM

Politics

Kuo fakahu atu ha tohi tangi ‘a e kakai fakafuofua kiha toko uaafe tupu kuo fakamo’oni ki ai kihe sea ‘o e Fale Alea Nopele Fakafanua. Na’e taki mai ‘i he Tohi Tangi ko eni ‘a e Tangata poupou fuoloa kihe liliu fakatemokalati ko Siale Fihaki ‘o Nukunuku. Pehe ‘e Siale ‘oku ‘ikai kovi ‘a e tanu hala ka ‘oku totonu ke fakapotopoto pe he ‘oku uesia faka’ikonomika mo fakasosiale ‘a e kakai moe fonua ‘ehe mahaki fakamamani lahi ko ia koe COVID-18.