News Update

Posted: 30-Apr-2020 12:26 PM

Politics

1. Te'eki ai ke mahino 'ae 'uhinga 'oku toe feinga ai 'ae pule'anga ke toe fakafoki mai 'ae nusipepa Kalonikali Tonga mo toe fokotu'u ha kautaha vakapuna fo'ou 'ae pule'anga.
2. Fehu'ia 'ae 'uhinga hono ngaue'aki 'ehe pule'angaa 'a Etuate Lavulavu ke ne fakahoko mai 'ae ngaahi fakamatala 'ae pule'anga.
3. Tautea halaia 'a Tavalea Tupou kihe hia ko 'ene fakalavea'i 'ae 'ulu 'oe mamahii lolotonga ha fu'u 'ae ongo 'apiako 'ihe Fepueli 'oe ta'u kuo 'osi
4. Feinga 'ae pule'angaa ke fa'u ha tu'utu'uni ke ne pukepuke 'ae fonuaa 'iha taimi ''e to'o ai 'ae fakataputapui 'oe kau'aa fonua
Click on the video for more:

Views 162

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…