Ma’u ha faito’o konatapu ta’efakalao lolotonga ‘a e hulu koia ‘a e kau Polisi ‘i Tofoa

Posted: 03-Dec-2020 04:14 PM

Courts

Kuo hilifaki ‘i he Fakamaau’anga Lahi ha tautea kia Likamani Fa’aoso kene ngaue popula ‘i ha mahina ‘e 16 ki hono ma’u ki ai ‘a e kanapisi na’e fe’unga eni hono mamafa moe 165.37g. Koe ma’u ‘o e faito’o konatapu koenii ‘e he kau Polisi lolotonga ‘enau hulu ‘i Tofoa ‘i Ma’asi ‘oe ta’u ni  pē.


Koe  faka’iloa foki kuone ‘osi tali halaia ki he tukuaki kuo faka’ilo ia kiaai ‘i ‘Okatopa ‘o e ta’u ni pē ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘i Nuku’alofa.
Kaikeheh, koe faka’iloa na’e faka’ilo fakataha ia mo ha matapule ‘e taha ko Siosiua Totau ka koe matapule koeni na’a ne tali tonuh

ia ki he tukuaki na’e faka’ilo ia kiai… Na’e toe tali tonuhia heni mo Totau ki he faka’ilo na’e faka’ilo ia kiaai ko’ene feinga totongi ha ‘ofisa polisi.
Koe ongo faka’iloa na’a na fononga ‘i ha saliote misini Rental eni ‘o ma’u ai ‘e he kau Polisii lolotonga ‘a e hulu ‘i Tofoa ‘i Ma’asi ‘o e ta’u ni  pē. Na’e fakahoko ‘e he kau Polisi ha hua ‘i he me’alele ‘a e ongo fkaa’iloa ‘o ma’u ai ha peki maliuana pē kanapisi ‘e 126, peki ‘e taha ‘oku ‘iai ‘a e lau’i maliuana fakataha moe tenga’i kanapisi pea mo ha kato lahi na’e fa’o ‘i loto ‘a e lau’i maliuanaa pee kanapisi/.


Kaikehe, koe faka’iloa kuo ‘osi ‘i ai ‘ene lekooti faihiaa pea ‘oku tautea ia ki he mahina ‘e 16 ka ‘e toloi tautea ‘a e mahina ‘e 8 fakakmuimui ki he ta’u ‘e taha ‘o kamata lau mei ‘aho ‘e tukuange mai ai pea mei he pilisone.
Koe toloi tautea foki koeni ‘oku ‘i ai hono ngaahi makatu’unga pea ‘oku tu’utu’uni ke faipaau ki he ngaahi makatu’unga koeni ka ‘ikai faipau ki ai ‘e foki ‘o ngaue’i kakato ‘a ‘ene ta’u ngaue populaa.
 

Views 1003

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…