FEKUMI KAU POLISI KI HE ‘UHINGA E TAMATE TOKOLAHI KO ENI PEA TO E HIKI TOKOLAHI KAU MATE KI HE TOKO 23

Posted: 30-Apr-2020 04:25 PM

International

CANADA (Reuters) – ‘Oku fai e fekumi ‘a e kau Polisi Kanata ke fakapapau’i ‘a e ‘uhinga ki he tamate tokolahi mo fakalilifu ko eni ‘i he fonua koe’uhi ko e hikihikitoo ‘a e tokolahi ‘o e kau mate mei Nova Scotia ‘i he faka’osinga ‘o e uike pea kuo kaka ai e tokolahi mei he toko 19 ki he 23, ko e fakamatala ia mei he Royal Canadian Mounted Police he ‘aho Tusite.
Ko e fana ko eni na’e longolongoa’a  ia mei he ngaahi nofo’anga ki ‘uta (rural communities) ‘i he vahenga Atlantic, pea ‘oku kei fehu’ia ‘e he kau fakatotolo pe na’e angafefe ‘a e ma’u ‘e he tangata fana ‘a e teunga Polisi, pehe ki he Cruiser fakapolisi ‘o tokoni ia ki he vave ‘ene nga’unu holo he houa 13 ko eni ‘ene hu’akava’ia mo hange ‘oku fiefia he’ene me’a ‘oku fai.
Na’e fokotu’u ‘e he kakai e lau miliona e ngaahi fakamanatu ‘i he ngaahi vahenga kehekehe ‘i Kanata, hange ko e fuka, matala’i’akau ke fakaha ‘enau lotomamahi. Pehe mei he Canadian Broadcasting Corp ‘oku kau he kau mate ko eni mo e kakai na’e fai e fakamahamahalo ki ai.
Na’e kamata e fana ko eni ‘i he ‘api ‘i Portapique, feitu’u ‘uta he matatahi, ‘oku nofo ai e toko 100 tupu he taimi momoko pea hiki ki he toko 250 ‘i he mafana.
Pehe ‘e he RCMP na’a nau fakatotolo’i he ngaahi feitu’u kehekehe ‘e 16 na’e fakahoko ai e fana, kau ai e ngaahi ‘api na’e vela. Na’e ‘i ai mo e kau lavea.
Ko e tangata fana , ko Gabriel Wortman, ta’u 51, ngaue ko e ngaahi nifo pea na’e kamata e fana he Tokonaki. Na’e toki fana’i ia ‘e he kau Polisi he efiafi Sapate ‘i he pausa.
Ko e si’isi’i taha ‘i he kau mate ko eni ko e ta’u 17, ‘I ai fa’ahinga ‘oku ‘ilo’i pe ‘e he tangata fana kae tokolahi na’e ‘ikai ke ne ‘ilo’i. Kau he kau mate ko eni ha polisi malolo, faiako mo e neesi.
Na’e mate foki heni ha neesi ko Kristen Beaton, lolotonga ene ngaue.Ko e hoa ‘o Kriesten ko Nick, na’a ne pehe na’e ‘osi fakatokanga ki hono mali ‘oku ‘i ai e fana ‘oku fakahoko. Ko e malolo eni ‘a Kristen ‘oku lolotonga feitama ‘i he’ena leka hono 2. Na’e pehe ‘e he hoa ‘o Kriesten na’e te’eki ‘i ai ha taimi ke na fakahoko ki hona famili, na’e teuteu ke na tala kia nautolu he uike ni ‘oku lolotonga folau ‘o ki’i malolo ‘eve’eva.

 

Views 445

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…