NETANYAHU MO GANTZ ‘OKU NA FEKE’IKE’I ‘I HE ALEAPAU KO ENI KE NA VAHEVAHE E MAFAI

Posted: 30-Apr-2020 04:31 PM

International

JERUSALEM (Reuters) – Kuo fakamo’oni ‘a e Palemia Isileli, Benjamin Netayahu mo hono hoa fehangahangai he fili (election), Benny Gantz ke na fa’u ha pule’anga fakafonua fakataimi pea ko e fakangata aipe ‘a e ta’u kakato eni ‘e taha ‘ena feke’ike’i  fakapolitikale.

Ko e aleapau ko eni na’e fakapapau’i  ia hili ha ngaahi uike ne fai ai ha fealea’aki pea ‘e fakangata e Palemia ‘a Netanyahu, taki fuoloa ia pea ko e fofonga ia ’o e fonua.

Ko Netanyahu ‘oku lolotonga fai ki ai ha fakatotolo ko e ngaahi hia kehekehe ‘e 3, pea ‘oku kei Palemia ki he ta’u ‘e 1 mo e konga pea toki fetongi ia ‘e Gantz, ‘o fakatatau ki he aleapau na’a na fakamo’oni ki ai.

‘Oku faka’ilo ‘a Netanyahu ki he ngaahi hia kau ki ai e totongi fakafuufuu kaakaa mo e maumau’i e falala ‘a e kakai pea ‘oku ‘amanaki fakahoko e hopo ‘i Me 24. ‘Oku faka’ikai’i foki ‘e Netanyahu na’e ‘ikai pe ke ne fai ‘e ia ha me’a na’e hala.

‘I he ta’u kuohili ko e taki mei he fa’ahi right wing , na’e ‘i ai e mafai pule ki he ta’u eni ‘e 10 pea na’a nau fakalele e pule’anga ‘i he fo’i  fili hokohoko ‘e 3, ‘Epeleli, Sepitema mo Ma’asi ‘aho 2. ‘Oku hoko eni lolotonga e fe’ao e fonua mo e coronavirus.

Na’e pehe ‘e Gantz ‘i he Twitter, “Kuo mau feinga ke ta’ofi ha fili hono 4, te mau malu’i e temokalati, te mau tau’i e coronavirus pea mo tokanga’i e kakai ‘o ‘Isileli”.

‘I he te’eki ai ko eni ke hoko ‘a Gantz ko e Palemia, ‘oku ne kei fakahoko fatongia ko e taki he Tau Malu’i Fonua, pea ‘e fakahoko fatongia ‘i he Minisita Tau Malu’i Fonua mo hono kaungaa taki fakapolitikale pea te nau ma’u pe e lahi ‘o e ngaahi lakanga minisita hange ko Likud.

Ko e Pule’anga fakatahataha (coalition) ko eni, ‘oku nau tukumai ki he media pea nau fakaha ko e lolotonga ko eni e feinga e pule’anga fo’ou ki he melino mo e ma’uma’uluta, palani ke to e fakalahi ‘a ‘Isileli ki he nofo’anga e kau Siu ‘i he West Bank, ko e fonua na’e fekumi ki ai e kau Palesitaine, ko eni ia te nau poupou’i.

Views 597

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…