TOLOI ‘AKI E TA’U ‘E TAHA ‘E HE TU’ITAPU ONGO OUAU MAHU’INGA ‘I HE SIASI KATOLIKA KO E’UHI KO E CORONAVIRUS.

Posted: 30-Apr-2020 04:34 PM

International

VATICAN CITY (Reuters)- Kuo toloi ‘e he Tu’itapu Francis e ongo ouau mahu’inga ‘a e Siasi Katolika ‘aki ha ta’u ‘e taha koe’uhi ko e ta’epau ‘a e tu’unga ‘o e coronavirus, ko e lau ia mei he Vatikani he Monite.
Lolotonga hono toloi ‘e he Tu’itapu mo e Vatikani e ngaahi ouau mo e folau na’e ‘osi palani ki he ta’u ni, ‘oku hu mai  e fanongonongo ko eni ko e fuofua taimi eni ‘oku hanga ‘e he mafola ‘a e mahaki ko eni ‘o uesia ngaahi palani loloa ‘a e toko 1.3 miliona ‘a ia ko e kau memipa eni ‘a e Siasi katolika.
Ko e fakataha fakamamani lahi ‘a e ngaahi famili ‘a ia na’e teuteu ke fakahoko ‘i Loma he ta’u kaha’u, ‘oku to e toloi mo ia ki he 2022. Ko e ‘aho fakamamani lahi ki he to’utupu na’e teuteu ke fakahoko he 2022 ‘i Lisbon na’e toloi mo ia ki he 2023.
Ko e ongo ouau mamafa ko eni ‘oku fa’a fakahoko ia ‘i he ongo feitu’u kehekehe he meimei ta’u kotoa pea kau mai ki ai kakai tokolahi pehe ki he fefolau’aki fakavaha’apule’anga ‘a e kau memipa. ‘Oku fa’a fakalele eni  ‘i ha ngaahi ‘aho pea toki fakahoko ‘e he Tu’itapu e ouau tapuni.

 

Views 152