NGALI FU’U VAVE E FAKANGATA ‘O E LOCKDOWN ‘I NEW CALEDONIA

Posted: 30-Apr-2020 04:41 PM

International

NEW CALEDONIA (RNZ) – Pehe ‘e he New Caledonia Customary Senate ‘oku ngali fu’u vave e fakangalokuloku ko eni e ngaahi tu’utu’uni he Covid – 19.
Ko e ngaahi fakangatangata ko eni na’e fakahoko he ta’u kuo’osi na’e to’o ia ‘aneafi pea ‘oku ‘ikai ke to e hoko ia ko e tu’utu’uni pau ke fakahoko ‘i he taimi ‘oku nau ‘i he ngaahi feitu’u fakapule’anga.
Ko e Senate ‘oku ‘i ai kau Taki mei he Kanaks ‘oku nau pehe ko e fakangata e lockdown ‘oku fu’u vave pea ‘ikai fai ai ha teuteu fe’unga ki ai.
Na’e pehe ‘e he Palesiteni, Hippolyte Sinewami, ko e palopalema lahi eni ki he fanau ako mo e kau faiako he ‘oku fekau ke nau tui masks pea mo sivi nautolu ki he tokolahi taha ‘e ala ma’u.
Mei he toko 18 na’e sivi ‘oku nau positive, ‘oku te’eki aipe ke nau to e fakamafola e virus ‘i New Caledonia. Ko e fakangata ko eni  e fakataputapui, kuo to e fakaava e ngaahi fale kai kae kei tapuni pe fale faiva, fale disco mo e pa.
Ko e fakataha fakatokolahi ke tokosi’i ange he toko 50 pea ko e kau ma’u fakataha ke nau hiki honau ngaahi fika telefoni. Kei ta’ofi pe lotu mo e sipoti .
‘E kamata ke fakaava ngaahi ‘apiako, kamata mei he Southern Province kae kei loto pe Northern Province ke mapuni e ako ‘i he uike 2 ka hoko mai. Ko e puna fakalotofonua ‘e kamata mo ia ka ‘oku ‘i ai e ki’I ta’efiemalie ki he totongi fakafoki e kau folau na’a nau tukuvakaa , ‘I ai e kau taki politikale nau loto ke ta’ofi aa pea fa’ahinga nau kei loto pe ke fakalahi e kolonitini ‘o e kau folau foki mai ki New Caledonia.

 

Views 472

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…