PALEMIA MO E SEA FO’OU KUO FILI KI HE FALE ALEA VANUATU

Posted: 30-Apr-2020 04:43 PM

International

VANUATU (RNZ) 20TH Apr, 2020 –


Kuo fili ‘e he Fale Alea Vanuatu ha Palemia fo’ou ko Bob Loughman. Ko e ikuna eni ‘a Bob ‘aki e fo’i  fili ‘e 31 meia Ralph Regenvanu mo ‘ene fo’i fili ‘e 21
Ko Bob ‘oku memipa ia he Vanu’aku Pati pea ko e fakafofonga ia mei Tanna talu mei he 2004. Ko e fili foki eni ‘e Ishmael Kalsakau ‘a Bob pea ko Ishmael ko e taki ia mei he faha’i fakaanga he ta’u ‘aki eni e 4.
Kaikehe, kimu’a ai, ko e Palemia kimu’a Charlot Salwai na’a ne kole kia Ralph ke keihoko atu pe mu’a. Na’e taki ‘a Raiph he Graon mo Jastis Pati, ‘a ia na’a nau ikuna e lahi e ngaahi sea he fili ‘o e mahina kuo’osi.


Ko e Palemia fo’ou ko eni, Mr Loughman ‘oku ‘i ai hono fatongia mafatukituki ki he fonua. ‘Oku lolotonga fekuki foki e fonua mo e ngaahi maumau he ‘osi e saikolone ko Harold tukukehe ange e feinga ke kei tau’i e virus mo e tolalo ‘i he tu’unga faka’ekonomika.
Kuo fili ‘a Gracia Shadrack ko e Sea fo’ou ia ki he Fale Alea ‘o Vanuatu. Ko e fuofua  kamata ngaue eni e  Fale Alea talu mei he fili ‘i Ma’asi pea ‘e fakahoko aipe fili ‘o e Palemia mo e Sea.


Ko Mr Shadrack ko e memipa ia e Leaders Party pea memipa foki  ia mei Malekula pea na’e ‘ikai fai ha fakafepaki ki ai mei hono fili ko eni ke hoko ko e Sea.
Ko e hoko atu eni e Shadrack e fatongia meia Simeon Seule, ‘a ia na’a ne pule’i ‘e ia e sea ‘o Mr Shadrack tupu mei he ‘ikai ke kau mai ki he Fale Alea he fo’i fakataha ‘e 3, ko e tu’utu’uni eni na’e ‘ikai tali ‘e he Fakamaau’anga Lahi.

 

Views 632

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…