Pehe ‘E Siaina ‘Oku Feinga ‘Amelika Ke Tukuaki'i Pea Fakangaliva'e'i ‘A BEIJING He WHO

Posted: 26-May-2020 12:37 PM

International

Pehe ‘E Siaina ‘Oku Feinga ‘Amelika Ke Tukuaki'i Pea Fakangaliva'e'i ‘A BEIJING He WHO

Zhao Lijian

BEIJING (Reuters) – Pehe ‘e Siaina ‘oku feinga ‘Amelika ke tukuaki’i kinautolu tupu mei he ‘ikai lava ‘a Washington ‘o ta’ota’ofi e covid-19, pea ko e tali eni ki he tohi fakamanamana ‘a Donald Trump te ne fakangata ‘enau tokoni pa’anga ki he WHO.

Na’e fakamanamana ‘a Trump he Monite ke to e fakakaukau’i ‘e kei memipa ‘a ‘Amelika he WHO kapau ‘e ‘ikai tukupa e Kautaha ni ki ha ngaahi fakalelei ‘i ha ‘aho ‘e 30, pea ne to e pehe ko e Kautaha ni ‘oku ha mei ai ‘a e fakautuutu ‘a e ‘ikai ke nau tu’u tau’ataina mei Siaina.

Pehe ‘e he tangata lea mei he va’a ki muli ‘a Siaina,Zhao Lijian, ‘oku feinga pe ‘a ‘Amelika ke fakangalivale’i ‘a Siaina pea mo fakapuliki ai ‘a e ‘ikai ke nau lava fakahoko lelei honau fatongia.

Views 513

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…