Pehe ‘E Siaina ‘Oku Feinga ‘Amelika Ke Tukuaki'i Pea Fakangaliva'e'i ‘A BEIJING He WHO

Posted: 26-May-2020 12:37 PM

International

Pehe ‘E Siaina ‘Oku Feinga ‘Amelika Ke Tukuaki'i Pea Fakangaliva'e'i ‘A BEIJING He WHO

Zhao Lijian

BEIJING (Reuters) – Pehe ‘e Siaina ‘oku feinga ‘Amelika ke tukuaki’i kinautolu tupu mei he ‘ikai lava ‘a Washington ‘o ta’ota’ofi e covid-19, pea ko e tali eni ki he tohi fakamanamana ‘a Donald Trump te ne fakangata ‘enau tokoni pa’anga ki he WHO.

Na’e fakamanamana ‘a Trump he Monite ke to e fakakaukau’i ‘e kei memipa ‘a ‘Amelika he WHO kapau ‘e ‘ikai tukupa e Kautaha ni ki ha ngaahi fakalelei ‘i ha ‘aho ‘e 30, pea ne to e pehe ko e Kautaha ni ‘oku ha mei ai ‘a e fakautuutu ‘a e ‘ikai ke nau tu’u tau’ataina mei Siaina.

Pehe ‘e he tangata lea mei he va’a ki muli ‘a Siaina,Zhao Lijian, ‘oku feinga pe ‘a ‘Amelika ke fakangalivale’i ‘a Siaina pea mo fakapuliki ai ‘a e ‘ikai ke nau lava fakahoko lelei honau fatongia.

Views 631

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…