MALAVA SIAPANI KE FAKATAU’ATAINA’I HONO NGAAHI VAHENGA MEI HE TU’UNGA FIEMA’U FAKAVAVEVAVE ‘I HE KAMATA HOLO KO ENI E NGAAHI CASES : ASAHI

Posted: 26-May-2020 12:58 PM

International

MALAVA SIAPANI KE FAKATAU’ATAINA’I HONO NGAAHI VAHENGA MEI HE TU’UNGA FIEMA’U FAKAVAVEVAVE ‘I HE KAMATA HOLO KO ENI E NGAAHI CASES : ASAHI

‘Ata mei Siapani lolotonga e coronavirus

TOKYO (REUTERS) – ‘Oku malava eni ‘a Siapani ke to’o e tu’unga ‘o e fiema’u fakavavevave he uike he kuo kamata ke holo e coronavirus, ko e lau ia ‘a e nusipepa Asahi  ‘i he ‘aho Tusite, pea ‘oku nga’unu eni ke to e fakahoko e ngaahi ngaue ‘oku fiema’u he ko e fonua fika 3 foki eni ‘i he ma’olunga e tu’unga faka’ekonomika, pea to e tanaki ki ai mo e ngaahi ta’ota’ofi koe’uhi ko e coronavirus.

Na’e fakatau’ataina’i ‘e he Palemia ha state ‘e 39 mei he 47 he uike kuo’osi mei he tu’unga ‘o e fiema’u fakavavevave pea mo to e faka’ai’ai e kakai ke nau kei tauhi e vamama’o fakasosiale.

‘I he uike ni ko Osaka, Kyoto mo Hyogo mei he lisi e toko 8 na’e kei toe kae kei hokohoko atu pe fakataputapui ‘i Hokkaido, Tokyo mo e ngaahi fonua tafatafa’aki, ko e fakaha mei he taha ngaahi nusipepa.

Fakahoa ki he kau taki ngaahi fonua kehe na’e feinga ‘a Abe ke fakapalanisi ‘e malu’i ‘o e mo’ui ‘a e kakai pehe ki he tokanga lahi ki ha tolalo e ‘ekonomika.

Mei he vahe fa ‘e taha ‘o e data he Monite na’e ha ai e kau atu ‘a Siapani he tolalo faka’ekonomika , ‘a ia ko e fuofua taimi eni  hili eni ha ha ta’u ‘e 4 mo e konga., tupu mei he maumau lahi ‘a e mahaki ki he ngaahi pisinisi mo e kakai.

Kuo tokolahi eni e ngaahi vahenga ‘i Siapani kuo mavahe mei he tu’unga ‘o e fiema’u fakavavevave pea kuo to e ava ai e ngaahi fale kofi Starbucks, Fale faiva Toho Cinemas mo e ngaahi pisinisi kehe.

‘Amanaki ke fakahoko tunameni ‘a e Sumo he Summer ‘i Siulai, hili ia ha kaniseli ha tunameni na’e tonu ke kamata he Sapate.

Views 678

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…