NGA’UNU ‘A SIAPANI KE FAKAAKEAKE NGAAHI KOLO KI ‘UTA KA ‘OKU HANGA ‘E HE CORONA IA ‘O TULI MAI E KAKAI ‘E NI’IHI MEI HE LOTO KOLO

Posted: 23-Nov-2020 12:17 PM

International

TOKYO (Reuters) – ‘I he hoko mai ‘a e corona virus ‘o ne fakatupunga ha pulia lahi atu e nutolo mo e laise mei he ngaahi supamaketi ‘i Tokyo he ta’u ni, ‘oku fakakaukau ai ‘a Kaoru Okada, ta’u 36, ke mavahe mei he kolomu’a he ‘oku hoha’a ia ki he ta’epau ‘a e me’atokoni.
Na’e nofo pe ‘a Okada ‘i Saku, 160km tongahahake ‘o Tokyo, ‘o fakalele ai ‘ene ki’i pisinisi online fakatau koloa ki tu’apule’anga, taimi tatau na’e to pe mo ‘ene vesitapolo mo e laise ‘i he ngaahi faama na’a nau fevahevahe’aki ‘o to ngoue ai.
Na’e mavahe ‘a e tokotaha ni mei Tokyo ‘i Sune ‘i he kamata e ta’ofi e fefononga’aki fakaloto fonua mo ‘ene fakakaukau ko e faingamalie lelei eni he ‘oku nofo ofi he feitu’u ngaohi ai e me’atokoni pea to e fetu’utaki mo e kau faama ‘oku ongo’i malu ‘aupito ai.
‘I he hoko mai e coronavirus ‘o ne teke ‘e ia e ngaahi kautaha kae fakafaingofua e fefononga’aki ‘a e kakai, pea to e fakatupunga mo e hiki ‘a e kakai mei Tokyo, ko e fuofua taimi eni ke hoko ha me’a pehee.
Ko e fo’i nga’unu eni ‘e kau lelei ia ki he Palemia Yoshihide Suga, he ‘oku ne lolotonga fakalelei’i e ngaahi kolo ki ‘uta ‘i he ‘ene polokalama fakalelei fakasosiale mo faka’ekonomika.
‘I Sepitema na’e a’u ‘o toko 30,644 ‘a e kakai na’e hiki mei Tokyo pea ko e tokolahi ai ko e kakai ‘oku nau ta’u uofulu ki he tolungofulu.
Pehe ‘e Yamamoto, ta’u 31,”’Oku sai ‘aupito ‘a e hiki mai ia ki he ngaahi feitu’u longonoa hange ko Hokuto, ‘a takai ‘e he vaitafe. ‘Oku ‘ikai tokolahi ha kakai pea fakasi’isi’i ai ha faingamalie ke ma’u nautolu he coronavirus”

Views 625

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…