NGA’UNU ‘A SIAPANI KE FAKAAKEAKE NGAAHI KOLO KI ‘UTA KA ‘OKU HANGA ‘E HE CORONA IA ‘O TULI MAI E KAKAI ‘E NI’IHI MEI HE LOTO KOLO

Posted: 23-Nov-2020 12:17 PM

International

TOKYO (Reuters) – ‘I he hoko mai ‘a e corona virus ‘o ne fakatupunga ha pulia lahi atu e nutolo mo e laise mei he ngaahi supamaketi ‘i Tokyo he ta’u ni, ‘oku fakakaukau ai ‘a Kaoru Okada, ta’u 36, ke mavahe mei he kolomu’a he ‘oku hoha’a ia ki he ta’epau ‘a e me’atokoni.
Na’e nofo pe ‘a Okada ‘i Saku, 160km tongahahake ‘o Tokyo, ‘o fakalele ai ‘ene ki’i pisinisi online fakatau koloa ki tu’apule’anga, taimi tatau na’e to pe mo ‘ene vesitapolo mo e laise ‘i he ngaahi faama na’a nau fevahevahe’aki ‘o to ngoue ai.
Na’e mavahe ‘a e tokotaha ni mei Tokyo ‘i Sune ‘i he kamata e ta’ofi e fefononga’aki fakaloto fonua mo ‘ene fakakaukau ko e faingamalie lelei eni he ‘oku nofo ofi he feitu’u ngaohi ai e me’atokoni pea to e fetu’utaki mo e kau faama ‘oku ongo’i malu ‘aupito ai.
‘I he hoko mai e coronavirus ‘o ne teke ‘e ia e ngaahi kautaha kae fakafaingofua e fefononga’aki ‘a e kakai, pea to e fakatupunga mo e hiki ‘a e kakai mei Tokyo, ko e fuofua taimi eni ke hoko ha me’a pehee.
Ko e fo’i nga’unu eni ‘e kau lelei ia ki he Palemia Yoshihide Suga, he ‘oku ne lolotonga fakalelei’i e ngaahi kolo ki ‘uta ‘i he ‘ene polokalama fakalelei fakasosiale mo faka’ekonomika.
‘I Sepitema na’e a’u ‘o toko 30,644 ‘a e kakai na’e hiki mei Tokyo pea ko e tokolahi ai ko e kakai ‘oku nau ta’u uofulu ki he tolungofulu.
Pehe ‘e Yamamoto, ta’u 31,”’Oku sai ‘aupito ‘a e hiki mai ia ki he ngaahi feitu’u longonoa hange ko Hokuto, ‘a takai ‘e he vaitafe. ‘Oku ‘ikai tokolahi ha kakai pea fakasi’isi’i ai ha faingamalie ke ma’u nautolu he coronavirus”

Views 126

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…

Press Releases
An Online Prayer Meeting for Religious People Around the World…

Amid the corona crisis, which causes about 500,000 confirmed cases and 8,000…

Editorials
TONGA IS IN A DEMOCRATIC MESS

There is a sense of confusion about our political…

Government
Kamata ngāue lao ki he kau ngāue fakapule’angá ki hono ngāue…

Fakahā ‘e he Pule Lahi ‘o e Komisoni Kau Ngāue Fakapule’angá,…