FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA VA

Posted: 03-Dec-2020 04:22 PM

International

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a e Palemia ‘Initia Modi mo e Palesiteni fili ‘o ‘Amelika, Joe Biden ‘i he’ene talamonu he ikuna ‘o e fili ko eni, fakaha ai e malohinga ‘o e Temokalati, pea ne fakapapau’i aipe vaofi hona va fengaue’aki.
Na’e ‘osi ‘oatu pe foki e talamonu ‘a Modi kia Biden he social media hili hono fakaha ‘i he televisone ‘a ‘ene ikuna ‘i he ‘aho 3 Novema, neongo ia ‘oku te’eki pe ke tali e Trump ia e ‘ikai ke ikuna.
Na’e to e fetu’utaki telefoni pe ‘a Modi ‘o talamonu kia Biden pea mo fakapapau’i ‘ene tukupa ke na fengaue’aki ‘a e ongo fonua temokalati ni.
 

Views 238

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a…

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…

International
NGA’UNU ‘A SIAPANI KE FAKAAKEAKE NGAAHI KOLO KI ‘UTA KA ‘OKU…

TOKYO (Reuters) – ‘I he hoko mai ‘a e corona virus ‘o…