TEUTEU E UKRAINE FA’TOKA E TEAU TUPU KI HE’ENAU KAU PEKIA HE CORONAVIRUS

Posted: 27-Apr-2020 04:17 PM

International

Ko e ‘ata ena e fa’itoka oku teuteu ki he kau pekia he coronavirus

UKRAINE (AFP) -Kuo teuteu ‘e he kau ‘ofisiale mei he fakahahake ‘o e kolo lahi ‘i Ukranian ko Dnipro ha ngaahi fa’itoka laka hake ‘i he 600 tupu ki he kau pekia he coronavirus. Ko e tokateu pe eni kimu’a ha hoko ha pekia.

Pehe ‘e he fefine lea ‘a e Mayor ‘o Dnipro, Yulia Vitvitska ki he faiongoongo AFP, kuo maau e fa’itoka ‘e 615 mo e ngaahi kato ke fa’o ai kau pekia ‘e 2000 ke teuteu pe ki ha kau pekia ‘i he Covid -19.

‘Oku fakafuofua ki he konga mala’e fo’ou ‘e teau tupu ‘oku tau lava ‘o mamata ki ai ‘i he ‘elia lahi ko eni ‘oku ‘atakai ‘e he vaotaa ‘i he fa’itoka ko eni ‘oku laine ai ngaahi kolosi ‘i tu’a pe mei he lotokolo.

‘I Ukraine ‘oku lolotonga ‘i ai e keisi ‘e 1462 mo e pekia ‘e 45, fakatatau ki he lekooti mei he sitetisitika. ‘I Dnipro ‘oku lolotonga ma’u ‘e he virus ‘e toko 13 kae te’eki ai ha pekia.

‘I ha fakamatala ‘a e Mayor, Borys Filatov, ‘i he’ene peesi Facebook, ‘oku ne pehe ‘oku nau teuteu pe ki ha fakatamaki lahi ‘e hoko mai. ‘Oku ne ta’ofi ‘a e kau ngaue ‘i he Potungaue Mo’ui ke ‘oua na’a nau to e fai ha sivi faka’osi ‘o e kau pekia mei he virus. Ko e mea ‘e fai, ko e fa’o pe nautolu ki he ngaahi kato kuo teuteu ki he kau pekia pea ‘e tanu kinautolu ‘I he ngaahi puha mate malu.

Na’e ‘i ai e ngaahi ta’efiemalie ki he lau ko eni ‘a e Mayor, ko e pehe ‘oku hoha’a e kakai mo puput’uu ‘I he fakamtala ko eni.

Kaikehe ‘I he lau ‘a e tangata fa’utohi ko ia ko Yan Valetov, ta’u 56 mei Dnipro,”ko e taha eni ha fo’I nga’unu tonu ‘a e Mayor he ‘oku ne faka’ai’ai e kakai ke to e tokanga ange”.

 ‘Oku fe’unga mo e toko 40 miliona ‘a e kakai ‘o Ukaraine, ‘osi maau e me’angaue tokoni ki he manava ‘e 3900 pea ‘oku kei pehe pe ‘e he Potungaue Mo’ui ‘oku ‘ikai fe’unga ‘o fakatatau ki he lahi e ngaahi mohenga ‘i he Intensive Care ‘i he falemahaki ‘oku ‘i ai e kau puke mei he coronavirus.

‘Oku ‘i ai e kau ofisiale ‘oku nau fakafuofua ‘e a’u ki he vaha’a ‘o e 7 ki he 22 miliona e kau puke he Covid-19.

Views 423

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…