News Update 4

Posted: 30-Apr-2020 03:59 PM

Others

1. 'E tuku nai 'ae Fakafofonga Falealea 'o TT4 Mateni Tapueluelu kitu'a mei he PTOA Coreteam pe 'ikai? Neongo kuo fakaha 'ehe Seaa Semisi Sika hono lotoo fakafo'ituitui ka koe ha lau 'ae PTOA Core Team Committte?

2. Ui 'ae Fakafofonga 'o TT1 kihe kau poupou 'oe PTOA ke nau pelulaa 'o tali 'ae tu'utu'uni 'ae komiti.

3. Fakaloloa 'oe fakataputapuii (lockdown) 'I Tonga, kae vakai atu 'a Nu'usila ni ke holo mei he levolo 4 kihe levolo 3 'ihe uike kaha'u. Vakai kihe fakaikiiki.

Views 280

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…

International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a…

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…