TONGA 'OE 'AHO NI

Posted: 25-May-2020 12:05 PM

Others

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o 3 ia he uike. He efiafi Monite, Efiafi Pulelulu moe efiafi Falaite.

Koe polokalama 'oe po ni, 'oku talanga'i ai 'ehe kau matiketika mei he ngaahi mala'e kehekehe 'oe mo'ui 'ae ngaahi kaveinga ko'eni:

  1. Koe mahu'inga 'oe fa'unga 'oe lotu moe politikale kiha fa'ahinga sosaieti pe.
  2. Koe temokalate 'a Tonga: Koe kovi moe lelei moe palaku 'oe temokalatee 'ihe sosaieti 'o Tonga.
  3. 'Oku tonu nai 'ae ngaahi faitu'utu'u felave'i moe Covid19 'a Tonga, pea 'oku hanga 'ehe faitu'utu'uni 'oe polioo'i 'etau 'ekonomika?
  4. Kuo mama mai kuo toe fakamo'oni 'ae Acting CEO 'oe MOI kihe konituleki aleapau ngaue pea mo Saia Mohehau, Etuate Lavulavu pea mo Nopele Nuku kiha ta'u 'e tolu.

Views 845

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…