Tonga 'o e 'Ahoni

Posted: 12-Jun-2020 01:36 PM

Government

Ne fakaha 'ehe Minisita Pa'anga Hon Tevita Lavemaau 'ihe 'aho Tu'apulelulu ko hono 4 'o Sune, 2020 'oku 'amanaki ke totongi 'ehe Pule'anga 'ae $14 miliona kihe kautaha Nu'usila koe Kacific Ltd. Na'e hoko atu 'ae fakamatala 'ae 'eiki Minisita Pa'anga 'o pehe, kapau 'e totongi 'eni 'ehe pule'angaa pea 'e toe tonounou 'aki 'ehe Patiseti Fe'amokakai 'ae Pule'angaa 'aki ha $14miliona.
Koe taha foki 'eni 'ihe ngaahi poloseki ngaue 'ae Pule'anga ne tau toki situ'a mei ai, 'ihe'ene taumu'a patiseti 2019/2020 koe "No one left behind". 'Ihono 'apalai fakatekinikalee kuo pau ke a'u 'ae melie 'oku tofanga ai 'a Tonga ni kihe taha kotoa pe 'o tatau aipe pe 'oku te nofo 'i fonua lahi pe ko motu, kuopau ke hanga 'ehe tekinolosia 'o fakalave 'ae taha kotoa pe 'i Tonga he monuu moe melie 'oe fonua.
Koe fehu'i:
1. Koe ha e taumu'a 'oe Poloseki ngaue ko'eni pea koe ha ne fiemma'u ai 'ae 14miliona?
2. Koe ha ne 'ikai lava ai 'o fakahoko 'ae ngaue ko'enii 'ehe pule'anga kuo 'osi?
3. Na'e 'iai nai ha kaunga 'ae fakamo'oni to mu'a 'ae konituleki aleapau moe Kacific Ltd kihe 'ikai lava 'oe ngaue ko'eni?
ETC.
Na'e 'iai foki 'ae kole kihe Minisita Labour maloloo - Tu'i Uata ke kau mai kihe polokalama 'oe efiafi ni ka na'e 'ikai ke ola lelei 'ae feinga koia. Koia ai na'e lava mai pe 'ae CEO malolo 'ae Tonga Cable Ltd - Edwin Liava'a pea mo e Sea malolo 'oe Poate 'ae kau Talekita 'ae Tonga Cable Ltd - Piveni Piukala ke mau talanoa'i 'ae 'isiu ko'eni.

Views 1091

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…