Politics
Loi 'A Tu'ilakepa Kae Longo POASI Mo POHIVA

Kuo fakaava foki 'o kamata feme'a'aki 'a e Fale Alea 'o Tonga. Ko ha…


Politics
Kele'a News 250520

1. Fehu'ia he hou'eiki memipa e falealeaa hono malu'i he pule'angaa e no…


Politics
Kele'a News 220520

1. Ko e ha e 'uhinga kuo 'uluaki tapuni ai 'ehe pule'anga 'ae 'ofisi…


Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i e kosilio…


Politics
Kele'a News 190520

1. Tali he falealea he efiafi 'o e 'aho ni ke tukuhifo ki he komiti pa'anga…


Politics
Kele'a News 200520

1. FILI 'A LORD TU'I'AFITU KOE SEA E KOMITI KAKATO
2. FAKAHA HE PALESITENI…


Politics
Kele'a News 140520

1. 'Ikai tui e sea le'ole'o e kosilio sipoti 'a Tongaa ki he 'uhinga…


Politics
PIKIMATE PALĒMIA KI HONO LAKANGAʹ KAE FEPAKI AI MOE FĀNAU VA'INGA?

'E 'ikai mangalo 'i he mo'ui 'o e fu'u kakai tokolahi, 'a 'enau…


Politics
'OHOFI 'O SEMISI SIKA 'I HE LIIKI

LĒTIŌ TONGA MOE LĒTIŌ NU'U SILA


Politics
Tonga he 'Ahoni

Konga hono ua e Tonga He 'aho ni.

Fakahoko atu 'e Siaosi 'o Vailahi…


Politics
Kele'a News 130520

1. Fiema’u ke monomono e lao ki he me’atokonii – kae lava ‘o solova…


Politics
KELE'A VOICE NEWS 120520

1. 'AMANAKI KE FAKAHOKO 'A HONO FILI E SEA 'OE POATE TMTRL 'A TONGA. VAKAI…


Politics
Kele'a Voice News 110520

Fakanofo 'o e Fakafofonga 'o TT1


Politics
NGĀUE FAKALAO KI HE KALONIKALIʹ MOE KAKALUʹ

Kuo ma'u 'e he nusipepaʹ ni ha fakamatala falala'anga 'o fekau'aki…


Politics
$70 KI HE UTA MAKA, 'OKU 'IKAI KO E MA'AMA'A TAHA

'I he fekau'aki pea moe tanu halaʹ, kuo toutou malanga'i 'e he pule'angaʹ…


Politics
FEHU'IA E FAKA'IKAI'I 'O E ALEAPAU $27 MILIONA 'A SAIA MOEHAU

'I he ngaahi uike kuo tau sītu'a ki ai, na'e tuku mai ai 'e he ni'ihi…


Politics
Kele'a News 080520

1. Fakaha he kau ngaue tanu hala 'ikai malava e taumu'a tanu hala e pule'anga


Politics
Kele'a News 060520

1. 'Ikai mo'oni tukuaki'i 'o e kosilio sipotii he ngaahi kautaha ongoongo…


Politics
Kele' News 050520

1. Holo'aki 'e Tonga e tu'unga 'e 5 hono fakahokohoko e ngaahi fonua tau'ataina…


Politics
Tonga 'o e 'Ahoni

Fuofua polokalama Tonga he 'aho ni moe Kele'a Voice - fakahoko atu 'e Vilisoni…


Politics
Kele'a Voice 010520

1. Kuo hoko 'a hono fakaha 'ae teu fokotu'u vakapuna 'ae pule'angaa…


Politics
TAU AKO MEI HE KUOHILI KE ‘OUA TE TAU TOE HUMU HA FEHALAAKI TATAU

KO E ‘ALUNGA MOE ‘UHINGA NA’E MATE AI ‘AE KAUTAHA VAKAPUNA ROYAL…


Politics
News Update 040520

1. Fakaha 'e Kalafi Moala hono fakamanatua e tau'ataina e faiongoongo moe mitia…


Politics
KELE'A VOICE 300420

1. kei nenefu pe e polokalama tanu hala ki he kakai e fonua

2. te'eki maau 'a…


Politics
TŌ KEHEKEHE FAKALOTOFALE 'A E PTOA

Hangē ko ia kuo mea'i 'e he tokolahi, na'e 'i ai ha ki'i makuku fakalotofale…


Politics
News Update 5

Kuo tukuange mai 'ehe Fakafofonga falealea 'o Tongatapu 4 (Mateni Tapueluelu) pea…


Politics
TOTONU TO'O KONGA E VAHE KAU TAKI?

Fakataha Tokoni, Kapineti mo Fale Alea

'Oku 'ikai puli…


Politics
News Update

Latest update from the Kingdom