International
MALAVA SIAPANI KE FAKATAU’ATAINA’I HONO NGAAHI VAHENGA MEI HE TU’UNGA…

MALAVA SIAPANI KE FAKATAU’ATAINA’I…
International
ONGO LAHI KI HE NGAAHI KAUTAHA VAKA TAAUTAHA FRENCH POLYNESIA E HU MAI…

FRENCH POLYNESIA (RNZ) – ‘Oku pehe mei he ngaahi Kautaha vaka…


International
PALEMIA MO E SEA FO’OU KUO FILI KI HE FALE ALEA VANUATU

VANUATU (RNZ) 20TH Apr, 2020 –


Kuo fili ‘e he Fale Alea Vanuatu…


International
NGALI FU’U VAVE E FAKANGATA ‘O E LOCKDOWN ‘I NEW CALEDONIA

NEW CALEDONIA (RNZ) – Pehe ‘e he New Caledonia Customary Senate ‘oku…


International
TOLOI ‘AKI E TA’U ‘E TAHA ‘E HE TU’ITAPU ONGO OUAU MAHU’INGA ‘I HE SIASI…

VATICAN CITY (Reuters)- Kuo toloi ‘e he Tu’itapu Francis e ongo ouau mahu’inga…


International
NETANYAHU MO GANTZ ‘OKU NA FEKE’IKE’I ‘I HE ALEAPAU KO ENI KE NA VAHEVAHE…

JERUSALEM (Reuters) – Kuo fakamo’oni ‘a e Palemia Isileli, Benjamin Netayahu…


International
FEKUMI KAU POLISI KI HE ‘UHINGA E TAMATE TOKOLAHI KO ENI PEA TO E HIKI…

CANADA (Reuters) – ‘Oku fai e fekumi ‘a e kau Polisi Kanata ke fakapapau’i…


International
Holoki peseti ‘e 20 e vahe e palemia ‘o Nu’usila mo hono kapinetii lolotonga…

Kuo taki’I ‘e he palemia ‘o Nu’usilaa mo ‘ene kapinetii ‘ae…


International
IKAI LAVA E TU’USI E LAHI E LOLO ‘OKU TUKU ATU KITU’A KE FEAU FIEMA’U…

SINGAPOA (Reuters) – ‘I he to lalo ko eni ‘o e mahu’inga ‘o…


International
“NOFO ‘I ‘API” – TOKOLAHI E KAKAI NE FAKAHU TUPU MEI HE FAKATAPUTAPUI…

(TVNZ Pacific correspondent  Barbara Dreaver)
‘Oku lolotonga hangatonu…


International
HAVEKI ‘E TC HAROLD ‘A VANUATU

Ko e ‘ata o e ngaahi vaka na’e haveki ‘e saikolone HaroldInternational
FAINGATA’A’IA PISINISI IIKI PEA FAKAANGA’I PUTIN HE LOKA E FONUA

MOSCOW (Reuters)- Tupu mei he ‘ikai ma’u ha vahe koe’uhi ko e loka ‘i…