International
MALAVA KE LOKOLOKA FAKA’AUFULI ‘A FISI HE KOVITI

SUVA: Kuo fakahaa ‘e he Sekelitali Lahi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘a…


International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone faka-Talopiki…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko ia ‘o…


International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA VA

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a e Palemia…


International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU MEI HE ME’AHUHU’A…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a nau fakahu…International
NGA’UNU ‘A SIAPANI KE FAKAAKEAKE NGAAHI KOLO KI ‘UTA KA ‘OKU HANGA ‘E…

TOKYO (Reuters) – ‘I he hoko mai ‘a e corona virus ‘o ne fakatupunga…


International
FIEMA’U LAHI ‘E PAPUA NIUKINI ‘A E NGAAHI ME’ANGAUE KO IA KI HONO SIVI…

Papua New Guinea (RNZ) – Na’e pehē foki heni ‘e he Minisitā…


International
MALAVA SIAPANI KE FAKATAU’ATAINA’I HONO NGAAHI VAHENGA MEI HE TU’UNGA…

MALAVA SIAPANI KE FAKATAU’ATAINA’I…
International
ONGO LAHI KI HE NGAAHI KAUTAHA VAKA TAAUTAHA FRENCH POLYNESIA E HU MAI…

FRENCH POLYNESIA (RNZ) – ‘Oku pehe mei he ngaahi Kautaha vaka…


International
PALEMIA MO E SEA FO’OU KUO FILI KI HE FALE ALEA VANUATU

VANUATU (RNZ) 20TH Apr, 2020 –


Kuo fili ‘e he Fale Alea Vanuatu…


International
NGALI FU’U VAVE E FAKANGATA ‘O E LOCKDOWN ‘I NEW CALEDONIA

NEW CALEDONIA (RNZ) – Pehe ‘e he New Caledonia Customary Senate ‘oku…


International
TOLOI ‘AKI E TA’U ‘E TAHA ‘E HE TU’ITAPU ONGO OUAU MAHU’INGA ‘I HE SIASI…

VATICAN CITY (Reuters)- Kuo toloi ‘e he Tu’itapu Francis e ongo ouau mahu’inga…


International
NETANYAHU MO GANTZ ‘OKU NA FEKE’IKE’I ‘I HE ALEAPAU KO ENI KE NA VAHEVAHE…

JERUSALEM (Reuters) – Kuo fakamo’oni ‘a e Palemia Isileli, Benjamin Netayahu…


International
FEKUMI KAU POLISI KI HE ‘UHINGA E TAMATE TOKOLAHI KO ENI PEA TO E HIKI…

CANADA (Reuters) – ‘Oku fai e fekumi ‘a e kau Polisi Kanata ke fakapapau’i…


International
Holoki peseti ‘e 20 e vahe e palemia ‘o Nu’usila mo hono kapinetii lolotonga…

Kuo taki’I ‘e he palemia ‘o Nu’usilaa mo ‘ene kapinetii ‘ae…


International
IKAI LAVA E TU’USI E LAHI E LOLO ‘OKU TUKU ATU KITU’A KE FEAU FIEMA’U…

SINGAPOA (Reuters) – ‘I he to lalo ko eni ‘o e mahu’inga ‘o…


International
“NOFO ‘I ‘API” – TOKOLAHI E KAKAI NE FAKAHU TUPU MEI HE FAKATAPUTAPUI…

(TVNZ Pacific correspondent  Barbara Dreaver)
‘Oku lolotonga hangatonu…


International
HAVEKI ‘E TC HAROLD ‘A VANUATU

Ko e ‘ata o e ngaahi vaka na’e haveki ‘e saikolone HaroldInternational
FAINGATA’A’IA PISINISI IIKI PEA FAKAANGA’I PUTIN HE LOKA E FONUA

MOSCOW (Reuters)- Tupu mei he ‘ikai ma’u ha vahe koe’uhi ko e loka ‘i…