Government
Kamata fepuna’aki fakalotofonuá neongo hono fehu’ia tu’unga malu ‘o e…

Na’e huufi ‘i he pongipongi Pulelulu ‘aho 23 ‘o Sepitemá…


Government
Palani Pule’angá ke langa ngaahi fale ‘e 20,000 tupu ki he ngaahi fāmili…

Ko e fakahā eni ‘e he ‘Eiki Palēmiá, Pōhiva Tu’i’onetoa…


Government
Kamata hono tali ‘e he falé ‘a e ngaahi vouti fakapotungāué

Hili ange ‘a e meimei ke nofo ‘a e tipeiti ‘a e falealeá ‘i…


Government
ANGATU’U ‘I MINNEAPOLIS , ‘E MALAVA NAI KE HOKO ‘I TONGA NI?

Too’anga ‘o e ngaahi pule’anga

Government
Tonga 'o e 'Ahoni

Ne fakaha 'ehe Minisita Pa'anga Hon Tevita Lavemaau 'ihe 'aho Tu'apulelulu…


Government
Kele'a News 040620

1. Fehu'ia kau fakafofonga kakaii founga hono fakapaasi vouti 'a 'ofisi palasi


Government
FAKAMAA'I 'E HE PULE'ANGAʹ E FONUAʹ MOE TU'Iʹ

Kuo hokohoko mai 'a e felau'aki 'a e Pule'angaʹ ni pea moe Poate Liiki…


Government
TA'OFI 'E HE TU'Iʹ 'A E TANU HALA?

Kuo 'oatu 'i he nusipepaʹ ni ha lave ki he fokotu'utu'u 'a e pule'angaʹ…